מבנה מעבדות בשדה בוקר

המבנה , בגודל של כ 1500 מ"ר נבנה בתבניות ESB בחתך קלקר-בלוק והוא תואם במיוחד את עקרונות הבניה האקלימית אשר נלמדים במוסד חינוכי זה במסגרת לימודי אדריכלות מדברית

חזרה