• יציקת רצפת בטון והכנת ברזלי זיון בכל היקף הבית- כהכנה לתפיסת תבניות ESB התחתונות

  • הנחת הזיון האופקי בקירות מתבצעת תוך כדי הקמת הקירות. ברזל אנכי מושחל בסיום הקמת הקיר.

  • קירות ESB-KS. חיפוי האבן מותאם לתבניות בגובה וברוחב הפנל וכן בחריץ המאפשר תפיסה על ידי המחברים, ניתן ליישם סוגי אבן שונים.

  • חלונות ודלתות – תיחום חלל היציקה על ידי "פקקי פוליסטירן" ייחודיים לפתחים.

  • טפסנות עשויה בעץ

  • הנחת צנרת\ תשתיות חשמל\ מים\ ביוב: חיתוך קל ומדויק בתבניות מאפשר הכנסת צנרת לכל השירותים הנדרשים בבית- הכל מסומן מראש ונחתך במשורית.

  • יציקת בטון: הבטון נוצק לתוך התבניות המחוזקות בברזלים על ידי משאבת בטון.

  • גמר אבן - חיפוי האבן הוא חלק מתבנית היציקה ומתרומם יחד עם התבנית עד שלב היציקה.

  • כאשר המבנה יצוק , כל גג יכול להיות מיושם באופן קונבנציונלי על גבי המבנה

אבן בטון בידוד KS