• מספר הפריט שם הפריט חתך הקיר הורדה

  חתכים - דפי מידע

  021 חתך ESB-KK pdf file text file
  023 חתך ESB-KB pdf file text file
  024 חתך ESB-KS pdf file text file
  025 חיפוי תרמי לקירות - ESB pdf file text file
  022 גג הפוך - ESB pdf file text file

  מפרטי ביצוע -דפי מידע

  011 מפרט גג הפוך לביצוע pdf file text file
  012 מפרט אבן מנור לביצוע pdf file text file
  013 מפרט תבניות ליציקת קירות בטון מבודדים ESB pdf file text file
  014 חיפוי תרמי לקירות - ESB pdf file text file
 • מספר הפריט שם הפריט חתך הקיר הורדה

  טבלת נתוני לוחות פוליסטירן

  031 תכונות לוחות קלקר מסוגים שונים pdf file text file
  032 תכונות לוחות קלקר, סוגים וצפיפויות שונות pdf file text file
 • 1