יתרונות הבנייה בתבניות ESB


• גמישות בתכנון אדריכלי


• קיצור משך הבניה – חיסכון בעלויות הבניה


• דיוק וניקיון בביצוע


• פחת התבניות ניתן למיחזור של 100% במפעל


• קיצור זמן הכשרה לצוותי בניה לא מיומנים


שיטה זו מספקת את היתרונות של תיעוש תהליכי הבניה בכלל ושל בניה נמוכה וצמודת קרקע בפרט.
השיטה ניתנת ליישום במבנים נמוכים שבהם אין הצדקה או אפשרות לעבודה עם מנוף  וכן במבנים גבוהים ללא צורך בפיגום קבוע למשך כל תקופת הבניה.

בחזרה לקטגוריה "קירות בטון מבודדים" 


חזרה